SeneCura SeniorCentrum Olomouc

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Život pokračuje s námi – podporujeme seniory se sníženou soběstačností zachovávat důstojný život v příjemném prostředí.“

Posláním SeniorCentra se zvláštním režimem je poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demence a vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cílová skupina

Lidé, kteří dosáhli 55 let věku nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, jejichž potřeba sociální a zdravotní podpory způsobená Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo ostatních typů demencí je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí.

Cíl

 • Podporovat a motivovat klienta v udržení soběstačnosti v základních úkonech sebeobsluhy.
 • Podporovat klienta pomocí sociálních vazeb a vytvářením podmínek pro aktivní trávení volného času v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.
 • Podporovat klienta v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím. 

Zásady naší práce

 • Týmová práce.
 • Vzájemná důvěra a respekt.
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na aktuální potřeby klienta.
 • Respektování práva volby.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Humanita a podpora lidské důstojnosti.
 • Úcta k člověku.

Poskytované služby

Ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením.
Stravování (výběr ze dvou jídel k obědu, 5-6 jídel denně, specializovaná úprava stravy).
Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
Základní sociální poradenství (např. vyřízení příspěvku na péči).
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, komunikace s úřady.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

SeniorCentrum Olomouc dále poskytuje:

Zprostředkování lékařské péče pro klienta (praktický lékař, psychiatr).
Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi
Poskytování základní rehabilitační péče uživatelům (např. nácvik chůze, masáže).

SeniorCentrum Olomouc jedním pohledem

 • V provozu od roku 2015, kapacita DZR 80 lůžek
 • Držitel certifikátu Značka kvality (4*)
 • Na každém patře klubovna pro společná setkávání
 • Retro-koutky pro reminiscenční (vzpomínkovou) terapii
 • Programy: roční přání, výměnné pobyty, večeře při svíčkách
 • Rozlehlá zahrada s posezením pro trávení volného času s rodinou
 • Ergo- a fyzioterapie, canisterapie, muzikoterapie
 • Nadstandardní strava, obědy s výběrem ze dvou jídel, gurmánské týdny
 • Bohaté aktivizační programy, masáže, pedikúra, wifi
 • Skvělá dopravní dostupnost