SeneCura SeniorCentrum Olomouc

Domov pro seniory

Poslání

Život pokračuje s námi – podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost v příjemném prostředí.“
Posláním SeniorCentra je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku a vytvořit jim podmínky pro život v příjemném prostředí.
Naší vizí je život seniorů v harmonii – tedy propojení sociální a zdravotní péče na špičkové úrovni s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cílová skupina

Lidé, kteří dosáhli 55 let věku nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, jejichž potřeba sociální a zdravotní podpory je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí.

Cíl

 • Podporovat klienta v udržení soběstačnosti a v základních úkonech sebeobsluhy (podpořit v soběstačnosti v oblasti stravování, hygieny, hybnosti).
 • Zachovat u klientů stávající zdravotní stav, popřípadě podporovat jeho zlepšení.
 • Podporovat klienta v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.
 • Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času a podpořit v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.

Zásady naší práce

 • Týmová práce.
 • Vzájemná důvěra a respekt.
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na aktuální potřeby klienta.
 • Respektování práva volby.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Humanita a podpora lidské důstojnosti.
 • Úcta k člověku.

Poskytované služby

Ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích se sociálním zařízením.
Stravování (výběr ze dvou jídel k obědu, 5-6 jídel denně, specializovaná úprava stravy).
Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
Základní sociální poradenství (např. vyřízení příspěvku na péči).
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, komunikace s úřady.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

SeniorCentrum Olomouc dále poskytuje:

Zprostředkování lékařské péče pro klienta (praktický lékař, psychiatr).
Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi.
Poskytování základní rehabilitační péče uživatelům (např.: nácvik chůze, masáže). Úschovu drobných cenností.

SeniorCentrum Olomouc jedním pohledem

 • V provozu od roku 2015, kapacita DS 32 lůžek
 • Držitel certifikátu Značka kvality (4*)
 • Na každém patře klubovna pro společná setkávání
 • Retro-koutky pro reminiscenční (vzpomínkovou) terapii
 • Programy: roční přání, výměnné pobyty, večeře při svíčkách
 • Rozlehlá zahrada s posezením pro trávení volného času s rodinou
 • Ergo- a fyzioterapie, canisterapie, muzikoterapie
 • Nadstandardní strava, obědy s výběrem ze dvou jídel, gurmánské týdny
 • Bohaté aktivizační programy, masáže, pedikúra, wifi
 • Skvělá dopravní dostupnost