SeneCura SeniorCentrum Olomouc

Návštěvy v SeniorCentru Olomouc

Vážení rodinní příslušníci,

na základě rozhodnutí vlády jsou od 25. 5. 2020 opět povoleny návštěvy v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Obnovení návštěv, stejně jako vy, velmi vítáme. Nicméně jsme si plně vědomi toho, že návštěvy v této době představují pro všechny jisté riziko. Proto, abychom i nadále ochránili zdraví vašich blízkých, budou návštěvy v našem domově probíhat organizovaně dle níže uvedených pravidel a za přísného dodržování preventivních opatření. Vzájemným pochopením a respektováním bezpečnostních podmínek společně vše zvládneme a budeme se těšit z radostných setkání, která všem už tolik chybí. Níže naleznete informace a pravidla pro první fázi uvolnění návštěv v našem SeniorCentru od 25. 5. 2020. Prosíme, vezměte na vědomí, že je možné, že tato pravidla budeme ještě v následujících dnech upravovat dle zkušeností z organizace a průběhu návštěv. O případných změnách vás bude bezodkladně informovat.

Koordinace návštěv – domluvení předem

Návštěvy jsou možné ve všední dny od úterý do pátku a v sobotu v dopoledních hodinách. Možnosti, kdy můžete své příbuzné navštívit, Vám upřesní koordinátorka v rámci telefonického hovoru. Vzhledem k nutnému dodržování preventivních opatřením budou návštěvy probíhat na předem určeném návštěvnickém místě a jejich počet bude koordinován:

  • Návštěvy budou možné pouze po předchozí domluvě.
  • Pro každou samotnou návštěvu je vyhrazen čas maximálně 30 minut. Je nutné se však dostavit 10 minut před samotnou návštěvou.
  • Pro rezervaci návštěvy a případné dotazy se obracejte ve všední dny od 8:00 do 15:00 telefonicky na sociální pracovnici tel.: +420 702 156 286.

Obecná pravidla návštěv

  • Na návštěvu mohou v rezervovaný čas přijít maximálně 2 osoby.
  • Návštěvy budou probíhat v prostorách jídelny. Toto místo bude viditelně označeno a vstup do něj povede přes venkovní vchod do jídelny, který bude též patřičně označen. Zde prosím vyčkejte na příchod koordinátora.
  • Fyzický kontakt mezi vámi a vaším blízkým nebude bohužel z bezpečnostních důvodů možný, proto vás prosíme, abyste po celou dobu návštěvy udržovali odstup minimálně 2 m. V tomto směru prosíme o vaši důslednost a striktní dodržení odstupu. Děkujeme za vaši spolupráci a pochopení.
  • Návštěva bude možná pouze při použití ochranných prostředků jako je rouška, ochranný plášť, popř. štít, a pokud nebudete mít teplotu vyšší než 37 °C nebo jiné příznaky respiračního onemocnění.

Průběh návštěv

  • V předem rezervovaném čase vás koordinátor návštěv vyzvedne před vchodem do jídelny.
  • Změříme vám teplotu, proběhne dotazování ohledně vašeho zdravotního stavu a požádáme vás o dezinfekci rukou.
  • Obdržíte jednorázovou roušku, chirurgické rukavice, ochranný oblek, případně štít. Po každé návštěvě prostor i nábytek důkladně vydezinfikujeme.

o    Pokud budete chtít předat osobní věci vašemu blízkému, je to možné jako doposud. Koordinátorovi máte možnost předat potraviny pouze v originálních baleních tak, aby se dalo zajistit následné dezinfikování.

Ještě jednou předem děkujeme za pochopení, toleranci a respektování výše uvedených pravidel.

Brzy na viděnou!

 

 Další článek