SeneCura SeniorCentrum Olomouc

Kreslení emocí v SeniorCentru Olomouc

„ Emoce na papíře“

Radost, štěstí či zlost, zuřivost a zloba byla témata pro naše umělce. Tyto pocity jsme se pomocí barev, štětců a papíru pokusili vyjádřit. Nejdříve jsme si povídali a vzpomínali, co v nás vyvolalo ten největší pocit štěstí či radosti a do jednoho jsme se shodly, že to jsou narození našich dětí, svatba a úspěchy našich potomků.  Pocity zloby, zoufalství či vzteku také prožil každý z nás. Neříká se nadarmo, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.

Naši umělečtí malíři byli rozděleni do skupin a každá skupinka dostala jasné zadání. Malíři, kteří měli na papír znázornit štěstí a radost vzpomínali a navozovali si pocity radosti, aby se jim lépe kreslilo. Společně jsme uvažovali, jaké odstíny barev a tvary mohou pocity radosti nejlépe vystihnout. Zadání také dávalo jasná pravidla a to, že bychom neměli kreslit nic konkrétního, ale spíše uměleckou abstrakci.

To samé dodržela i skupinka, která měla vyjádřit zlost, zuřivost a zlobu. Naši klienti se po počátečních obavách pustili do práce s takovou vervou, že 2 hodiny utekly jako voda. Umělci svá díla stále vylepšovali a dotvářeli. Ani se jim nechtělo přestat kreslit.  Některá díla už si z řad zaměstnanců našla své obdivovatele a padaly i návrhy na odkoupení díla od autora. Příště si zkusíme další malířskou techniku, bez použití štětců a již nyní se těšíme na další zajímavá témata, která budeme na plátna přenášet.

 Další článek